ตาอิน กะ ตานา

ตาอินกะตานาเป็นเพื่อนรักกัน จะออกหาปลาด้วยกันเป็นประจำทุกวัน จนกระทั่งวันหนึ่งตาอินกะตานาหาปลาได้แค่ตัวเดียว เลยต้องแบ่งกัน แต่ทั้งสองคนก็ทะเลาะกันตกลงกันไม่ได้ จนกระทั่งตาอยู่ผ่านมาเห็น จึงเสนอตัวเข้ามาช่วย โดยตัดแบ่งปลาเป็นสามชิ้น ชิ้นหัว และชิ้นหาง ตาอยู่บอกว่าจะได้เท่าเทียมกันแล้วตาอยู่ก็เอาชิ้นพุงปลาไปกิน

Published date : Oct 17, 2018
Publisher : Hello Kids
Page : 24
Rating :
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.