ติ๊กต่อก

เรื่อง ติ๊กต่อก เป็นนิทานคำคล้องจองที่มีเรื่องราวส่งเสริมความรักความอบอุ่นในครอบครัว ช่วยให้เด็ก ๆ รู้จักเวลาและกิจวัตรประจำวัน พ่อแม่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของลูก เพื่อฝึกการมีวินัยในตนเองมากขึ้น ภาพประกอบสวยงาม สีสันสดใส และเป็นภาพวาดที่สื่อความหมายกับคำคล้องจองได้ดี ประการสำคัญนิทานเรื่องนี้มีการสื่อความหมายถึงความรักความอบอุ่นในครอบครัว ตลอดจนการดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน

Published date : Oct 17, 2018
Publisher : Happy Kids
Page : 16
Rating :
Available Only 2 more copies!
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.